หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัคร ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

📋 รายละเอียดการรับสมัคร
🎓 สมัครเรียน [คลิก]
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ☎️ ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810274
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล