rru admission

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ADMISSION 2024

สมัครเรียน
:: รายละเอียดการรับสมัครภาคปกติ รอบที่ 5/2567 :: | :: รายละเอียดการรับสมัครภาคพิเศษ ::


สมัครเรียน

ภาคปกติ
(เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์)

ปีการศึกษา 2567
►► คลิกเลย!! ◄◄