หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียด คลิกเลย

...
 
ประกาศ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ยังไม่มีวันสำเร็จการศึกษา ให้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ติดค้างให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 21 ก.พ. 62 เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในรอบสุดท้ายที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2561 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2561
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2561 ตัั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 รายละเอียดคลิกเลย

...
 
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 และตารางเรียนเสริมภาษาอังกฤษ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 คลิกตารางเรีบนภาคปกติ ภาคเรียน 2/2561 คลิก 

ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561 คลิกตรวจสอบตารางเรียน คลิก

...
 
นักศึกษารหัส 60 โปรดอ่าน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์