หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ◎ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก
...
 
ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ 3/2560
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2560 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะครุศาสตร์ คลิกคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก 
ประกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
โดย: บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เหตุไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา รายละเอียดคลิกเรื่อง พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เหตุไม่ลงทะเบ ...

 
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิกเลย เพิ่มเติม สาขานิติศาสตร์ รับเพิ่ม 30 คน รายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

นักศึกษารหัส 60 โปรดอ่าน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

...
 
ประกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดย: บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดคลิก

...
 
ปฎิทินวิชาการและตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทิน รายละเอียดคลิก 

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดตามนี้เลย คลิก

...
 
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจสอบคลิก

...
 
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คลิกที่นี่

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์