หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ปฏิทินวิชาการและตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการคลิกเลยตารางเรียนคลิกเลย

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อ่านรายละเอียดคลิก

...
 
ประกาศภาคพิเศษงดการเรียนการสอน
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 เมษายน 2561 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 25 เมษยน 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ตารางเรียนและปฏิทินภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจสอบตารางคลิกเลยตรวจสอบปฏิทินคลิกเลย

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2561 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก
...
 
ประกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
โดย: บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เหตุไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา รายละเอียดคลิกเรื่อง พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เหตุไม่ลงทะเบ ...

 
นักศึกษารหัส 60 โปรดอ่าน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

...
 
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดตามนี้เลย คลิก

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์