หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
รับสมัครภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562 แล้ว รายละเอียดตามนี้ คลิก

...
 
โดย:

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ประกาศด่วน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในรอบวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา หากมีความประสงค์จะขอรับย้อนหลัง ให้มาแจ้งความประสงค์ที่งานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เท่านั้น

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดูรายละเอียดเลือกที่คณะคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโยีอุตสาหกรรม

 
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดย: บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดคลิก

...
 
ปฏิทินวิชาการและตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2561
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2561 คลิกตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2561 คลิก

...
 
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 และตารางเรียนเสริมภาษาอังกฤษ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 คลิกตารางเรีบนภาคปกติ ภาคเรียน 2/2561 คลิก 

นักศึกษารหัส 60 โปรดอ่าน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์