หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัคร ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ประกาศด่วน
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2562 ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (โดยด่วน) ที่งานทะเบียนและประมวลผล

...
 
ปฎิทินวิชาการและตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 คลิก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตารางเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 คลิก

...
 
ยื่นคำร้องขอยกเว้นรายวิชาออนไลน์
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562 สามารถยื่นคำร้องขอเทียบ-โอน ยกเว้นรายวิชา ผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ดังนี้

https://rruwelearn.com(ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2 ...

 
ประกาศ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกสาขาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 26 มี.ค. 2563)
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ให้ติดต่อขอรับเอกสารทางระบบออนไลน์ (ไม่ต้องมารับด้วยตนเอง) ระบบและขั้นตอนดังนี้  https://rruwelearn.com/forms/ตรวจสอบรายชื่อ คลิก< ...

 
แจ้งรหัสนักศึกษา รหัสกลุ่มเรียน ของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คลิกที่รหัสกลุ่มเรียนเพื่อตรวจสอบ รหัสนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มเรียน 6202336201การจัดการ กลุ่มเรียน 6202340504

 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภาคเรียนที่ 3/2562 คลิกรายละเอียดตารางเรียน 3/2563 คลิกรายละเอียดภาคเรียนที่ 1/2563   

ประกาศพ้นสภาพระดับบัณฑิตศึกษา
โดย: บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
คำร้องต่างๆ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำร้องทั่วไปคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ขอจบ) 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

...
 
ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 คลิกตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 คลิก< ...
 
การพ้นสภาพนักศึกษาภาคปกติ เพิ่มเติม
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

นักศึกษารหัสตั้งแต่ 60 เป็นต้นไป โปรดอ่าน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์