หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบปฎิทินกิจกรรม ภาวะการมีงานทำ (job.rru) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ปฎิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดตามนี้เลย คลิก

...
 
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจสอบคลิก

...
 
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คลิกที่นี่

...
 
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่2/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิกเลย 

...
 
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2560 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ประกาศยกเลิกปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2559
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คลิกดูประกาศพร้อมปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท


...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์