หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

...
 
ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 คลิกปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562 คลิก

 
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดก่อนการสมัครคลิกสมัครเรียน http://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php

...
 
การพ้นสภาพนักศึกษาภาคปกติ เพิ่มเติม
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อ นำส่งเอกสารตามแจ้งโดยด่วน ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
ปฏิทินวิชาการและตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2562 คลิกประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทิน 1/2562 คลิก 

ปฎิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการ 1/2562 คลิก

...
 
ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพนักศึกษาภาคปกติ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเาริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

นักศึกษารหัสตั้งแต่ 60 เป็นต้นไป โปรดอ่าน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์