หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัคร ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สอบข้อเขียนคณะครุศาสตร์ วันที่ 21 ม.ค. 63 และทุกคณะ สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ม.ค. 63ห้องสอบ คลิกเลยที่นี่ ในอำเภอเมืองทั้งหมดเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ1. บัตรประจำตัวผ ...

 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
คำร้องต่างๆ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำร้องทั่วไปคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ขอจบ) 
ประกาศภาคปกติ เรื่องการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมตรวจเช็ครายวิชาเรียนของตนเองให้ครบโครงสร้างหลักสูตร 

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

...
 
ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 คลิกตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 คลิก< ...
 
การพ้นสภาพนักศึกษาภาคปกติ เพิ่มเติม
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

นักศึกษารหัสตั้งแต่ 60 เป็นต้นไป โปรดอ่าน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์