หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
แจ้งย้ายห้องเรียน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอแจ้งย้ายห้องเรียน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561จากห้องการะเกด เป็นห้อง ศรีสยาม 1และจากห้องแสงทอง เป็นห้อง ศรีสยาม 2 

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิกเลย 

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2561 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ขอให้นักศึกษาภาคพิเศษ มาทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-14.00 น.
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดต่างๆประกาศคลิกเอกสารที่ต้องนำมาคลิก 

ปฏิทินวิชาการและตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการคลิกเลยตารางเรียนคลิกเลย

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อ่านรายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 เมษายน 2561 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 25 เมษยน 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก
...
 
ประกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
โดย: บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เหตุไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา รายละเอียดคลิกเรื่อง พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เหตุไม่ลงทะเบ ...

 
นักศึกษารหัส 60 โปรดอ่าน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

...
 
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดตามนี้เลย คลิก

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์