หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัคร ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ประกาศภาคปกติ เรื่องการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมตรวจเช็ครายวิชาเรียนของตนเองให้ครบโครงสร้างหลักสูตร 

...
 
ประกาศภาคพิเศษ สาขาวิชาที่สามารถเปิดทำการเรียนสอนได้ ภาคเรียน 2/2562
โดย:

ประกาศภาคพิเศษ สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ ภาคเรียนที่ 2/2562สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/25621. สาขาวิชา รัฐศาสตร์2. สาขาวิชา การบัญชี3. สาขาวิชา การจัดการ4. สาขาวิชา นิติศาสตร์


...
 
ประกาศนักศึกษารหัส 62 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้มีรายชื่อให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมด่วน คลิกรายละเอียด

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

...
 
ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 คลิกปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562 คลิก

 
การพ้นสภาพนักศึกษาภาคปกติ เพิ่มเติม
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ปฏิทินวิชาการและตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562 คลิกประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทิน 1/2562 คลิก 

นักศึกษารหัสตั้งแต่ 60 เป็นต้นไป โปรดอ่าน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์