หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบปฎิทินกิจกรรม ภาวะการมีงานทำ (job.rru) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่2/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิกเลย

...
 
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2560 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้ ...

 
ประกาศยกเลิกปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2559
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คลิกดูประกาศพร้อมปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560

...
 
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คลิก

...
 
ตารางเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คลิกเลย

...
 
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมแล ...

 
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินภาคปกติ 1/2560 คลิกเลย

...
 
จบ 23 มีนาคม 2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2560 สามารถเข้ากรอกภาวะการมีงานทำได้เลย รับปริญญาปี 2560 นี้ และรับเอกสารวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 9 มี.ค. 2560 ให้มาติดต่อรับเอกสารการสำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ 2/2559
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559 คลิกเลย

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท


...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์