หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัคร ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

📣 ประกาศ

รายชื่อผู้มีสัมภาษณ์ทุกคณะ รอบ 3
และ ครุศาสตร์ รอบ 2 >> คลิกที่นี่ <<

⏱ กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก


📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 2 >> คลิกที่นี่ <<

📣 📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 1 >>คลิก<<

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศด่วน

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2562 ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (โดยด่วน) ที่งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฎิทินวิชาการและตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563

ปฎิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 คลิก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยื่นคำร้องขอยกเว้นรายวิชาออนไลน์

นักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562 สามารถยื่นคำร้องขอเทียบ-โอน ยกเว้นรายวิชา ผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ดังนี้
https://rruwelearn.com

(ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกสาขาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 26 มี.ค. 2563)

ให้ติดต่อขอรับเอกสารทางระบบออนไลน์ (ไม่ต้องมารับด้วยตนเอง) ระบบและขั้นตอนดังนี้  https://rruwelearn.com/forms/

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แจ้งรหัสนักศึกษา รหัสกลุ่มเรียน ของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562

คลิกที่รหัสกลุ่มเรียนเพื่อตรวจสอบ รหัสนักศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มเรียน 6202336201

การจัดการ กลุ่มเรียน 6202340504

การบัญชี กลุ่มเรียน 6202349004

สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเรียน 6202321201

โครงการทหาร กลุ่มเรียน 6202366603 6202366604  โครงการทหารไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ ทำเฉพาะข้อมูลใบรายงานตัว

คุ่มือการพิมพ์ใบรายงานตัว การลงทะเบียนและพิมพ์ใบลงทะเบียนชำระเงิน คลิกที่นี่ ชำระเงินค่าลงทะเบียนตามใบ payin กำหนด

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ ให้ลงทะเบียนวันที่ 18 เมษายน 2563 ตามคู่มือ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 3/2562 คลิกที่นี่ 

ใบรายงานตัวนำมาส่งที่ งานทะเบียนและวัดผล ตอนมหาวิทยาลัยเปิดทำการ เอกสารที่ใช้มีใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกจากระบบตามคู่มือติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และสำเนาใบรายงานผลการเรียนฉบับเรียนครบหลักสูตรแล้วเท่านั้น 2 ชุด

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อและจะขอย้ายสาขาวิชา 
ติดต่อผ่าน inbox ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ

ภาคเรียนที่ 3/2562 คลิกรายละเอียด

ตารางเรียน 3/2563 คลิกรายละเอียด

ภาคเรียนที่ 1/2563 คลิกรายละเอียด

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศพ้นสภาพระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน พฤษภาคม 2563
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
กิจกรรมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...