หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศภาคพิเศษ สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ ภาคเรียนที่ 1/2562

สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562

1. สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. สาขาวิชา รัฐศาสตร์

3. สาขาวิชา การบัญชี

4. สาขาวิชา การตลาด

5. สาขาวิชา การจัดการ

6. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

8. สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ตรวจสอบรายชื่อ รหัสนักศึกษาและรหัสกลุ่ม คลิก 

รายงานตัวนักศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2562

ให้นักศึกษาเข้าระบบ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2562  username ใช้รหัสนักศึกษา  passwordใช้ เลขบัตรประชาชน  กรอกประวัตินักศึกษาให้ครบ พิมพ์ใบรายงานตัว นำใบรายงานตัวมาในวันรายงานตัววันที่ 23 มิถุนายน 2562 พร้อมเอกสารแจ้งตามประกาศ เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 

หมายเหตุ สำหรับผู้ไม่มีรายชื่อ สามารถมาติดต่อขอย้ายสาขาวิชาไปในสาขาวิชาที่เปิดได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลด้วยตนเอง นำบัตรสมัครพร้อมใบเสร็จมาด้วย  ภายในวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2562 เท่านั้น 

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการและตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2562 คลิก

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทิน 1/2562 คลิก

ตารางเรียน ภาคพิเศษ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฎิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิทินวิชาการ 1/2562 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพนักศึกษาภาคปกติ

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเาริมวิชาการและงานทะเบียน
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิทินวิชาการและตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2561

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2561 คลิก

ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2561 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักศึกษารหัสตั้งแต่ 60 เป็นต้นไป โปรดอ่าน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบตรวจสอบหนี้สิน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

เข้าใช้งานระบบ
  • ❱ หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • ❱ สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • ❱ หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ☎ ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน มิถุนายน 2562
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
กิจกรรมในวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...