หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัคร ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

📣 ประกาศ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบ 2 >> คลิกที่นี่ <<
⏱ กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก


📣 📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 >>คลิก<<

ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562

สาขาวิชาที่สามารถเปิดทำการเรียนได้มีสาขาวิชา ดังนี้

- รัฐประศาสนศาสตร์

- การจัดการ

- การบัญชี

- สาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562 รายงานตัวปฐมนิเทศในวันที่ 29 มีนาคม 2563 นั้นเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19)จึงของดการปฐมนิเทศและรายงานตัวในวันที่ 29 มีนาคม 2563  โดยจะประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา ภายในวันที่ 4 เมษายน 2563 ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบ http://reg.rru.ac.th/  ตามขั้นตอนต่างๆ ให้ครบถ้วนแล้วนำเอกสารใบรายงานตัวมาส่งให้กับงานทะเบียนในวันที่ 18 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนวันแรก  ดังนี้

  1. ใบรายตัว พร้อมติดรูปถ่าย

  2. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

  4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

หมายเหตุ ในสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้สามารถย้ายมาสาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 โดยสามารถติดต่อผ่านข้อความของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://www.facebook.com/academic.rru/ โดยอินบล็อกมาว่าจะขอย้ายสาขาวิชาจากอะไรเป็นอะไร แอดมินเพจจะติดต่อกลับไป

 

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการสอบปลายภาคทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562

รายละเอียด http://www.rru.ac.th/index.php/en/

ข้อมูลโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ

ภาคเรียนที่ 3/2562 คลิกรายละเอียด

ภาคเรียนที่ 1/2563 คลิกรายละเอียด

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศพ้นสภาพระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำร้องต่างๆ

คำร้องทั่วไป

คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ขอจบ)

คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน

คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา

คำร้องขอเปิดวิชาเพิ่ม

คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน เมษายน 2563
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
23
24
25
26
27
28
29
30
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
กิจกรรมในวันที่ 2 เมษายน 2563
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...