หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ◎ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวิชาการ

ประกาศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เรื่อง งดการเรียนการสอนและให้สอนชดเชยนักศึกษาภาคพิเศษ

งดการเรียนการสอนในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » คลิก «
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศงดการเรียนการสอนและสอนชดเชยภาคพิเศษ

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561
รายละเอียดคลิก
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ 3/2560

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2560 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560

คณะครุศาสตร์ คลิก

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก

คณะวิทยาการจัดการ คลิก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เหตุไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา รายละเอียดคลิก

เรื่อง พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รายละเอียดคลิก

เรื่อง พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เหตุไม่ลงทะเบียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2560

รายละเอียดคลิกเลย 

เพิ่มเติม สาขานิติศาสตร์ รับเพิ่ม 30 คน รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักศึกษารหัส 60 โปรดอ่าน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

เข้าใช้งานระบบ
  • ❱ หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • ❱ สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • ❱ หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ☎ ติดต่อ โทร. (038)53511-6, (038)81027-4
 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
กิจกรรมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...