หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
⏱ กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562

รายละเอียดก่อนการสมัครคลิก

สมัครเรียน http://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ

ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 คลิก

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การพ้นสภาพนักศึกษาภาคปกติ เพิ่มเติม

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อ นำส่งเอกสารตามแจ้งโดยด่วน ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการและตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2562 คลิก

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทิน 1/2562 คลิก

ตารางเรียน ภาคพิเศษ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฎิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิทินวิชาการ 1/2562 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพนักศึกษาภาคปกติ

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน สิงหาคม 2562
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
กิจกรรมในวันที่ 24 สิงหาคม 2562
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...