หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัคร ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
⏱ กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศภาคปกติ เรื่องการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562

นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมตรวจเช็ครายวิชาเรียนของตนเองให้ครบโครงสร้างหลักสูตร 

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศภาคพิเศษ สาขาวิชาที่สามารถเปิดทำการเรียนสอนได้ ภาคเรียน 2/2562

ประกาศภาคพิเศษ สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ ภาคเรียนที่ 2/2562

สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562

1. สาขาวิชา รัฐศาสตร์

2. สาขาวิชา การบัญชี

3. สาขาวิชา การจัดการ

4. สาขาวิชา นิติศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อ รหัสนักศึกษาและรหัสกลุ่ม คลิก 

รายงานตัวนักศึกษา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ให้นักศึกษาเข้าระบบ ตั้งแต่วันที่ 1- 8 พฤศจิกายน 2562  username ใช้รหัสนักศึกษา  passwordใช้ เลขบัตรประชาชน  กรอกประวัตินักศึกษาให้ครบ พิมพ์ใบรายงานตัว นำใบรายงานตัวมาในวันรายงานตัววันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 พร้อมเอกสารแจ้งตามประกาศ เวลา 9.00 น. ณ ห้องการะเกด 

หมายเหตุ สำหรับผู้ไม่มีรายชื่อ สามารถมาติดต่อขอย้ายสาขาวิชาไปในสาขาวิชาที่เปิดได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลด้วยตนเอง นำบัตรสมัครพร้อมใบเสร็จมาด้วย  ภายในวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

ประกาศนักศึกษารหัส 62 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ผู้มีรายชื่อให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมด่วน คลิกรายละเอียด

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ

ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 คลิก

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การพ้นสภาพนักศึกษาภาคปกติ เพิ่มเติม

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการและตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562 คลิก

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทิน 1/2562 คลิก

ตารางเรียน ภาคพิเศษ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักศึกษารหัสตั้งแต่ 60 เป็นต้นไป โปรดอ่าน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบตรวจสอบหนี้สิน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน พฤศจิกายน 2562
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
กิจกรรมในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...