หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัคร ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
⏱ กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

สอบข้อเขียนคณะครุศาสตร์ วันที่ 21 ม.ค. 63 และทุกคณะ สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ม.ค. 63

ห้องสอบ คลิกเลยที่นี่ ในอำเภอเมืองทั้งหมด

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวผู้สมัคร ที่ติดรูปแล้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. บัตรประจำตัวประชาชน

4. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร

ตรวจสอบรายชื่อ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คณะครุศาสตร์

- คณะวิทยาการจัดการ

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มีปัญหาไม่มีรายชื่อ ติดต่องานทะเบียนและวัดผล 038-535116
ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำร้องต่างๆ

คำร้องทั่วไป

คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ขอจบ)

คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน

คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา

คำร้องขอเปิดวิชาเพิ่ม

คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศภาคปกติ เรื่องการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562

นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมตรวจเช็ครายวิชาเรียนของตนเองให้ครบโครงสร้างหลักสูตร 

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ

ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 คลิก

ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 คลิก

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การพ้นสภาพนักศึกษาภาคปกติ เพิ่มเติม

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน มกราคม 2563
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
กิจกรรมในวันที่ 25 มกราคม 2563
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...