หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562 แล้ว รายละเอียดตามนี้ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ประกาศด่วน

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในรอบวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา หากมีความประสงค์จะขอรับย้อนหลัง ให้มาแจ้งความประสงค์ที่งานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เท่านั้น

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561

ดูรายละเอียดเลือกที่คณะ

คณะครุศาสตร์ 

คณะเทคโนโยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตรษ์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิทินวิชาการและตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2561

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2561 คลิก

ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2561 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 และตารางเรียนเสริมภาษาอังกฤษ

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 คลิก

ตารางเรีบนภาคปกติ ภาคเรียน 2/2561 คลิก

ตารางเรียนเสริม วิชาภาษอังกฤษเสริม 2/2561 คลิก

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักศึกษารหัส 60 โปรดอ่าน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบตรวจสอบหนี้สิน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

เข้าใช้งานระบบ
  • ❱ หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • ❱ สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • ❱ หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ☎ ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน เมษายน 2562
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
25
26
27
28
29
30
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
กิจกรรมในวันที่ 23 เมษายน 2562
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...