หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัครนักศึกษา ❉ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาวะการมีงานทำ (job.rru) ▤ คำร้องต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ

แจ้งนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ มารายงานตัว วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ให้ชำระเงินตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบปฏิทินวิชาการคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ้ฟ้า วุฒิที่สมัคร  ปวส. รับย้ายได้ 11 คน

2. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วุฒิที่สมัคร ปวส. รับย้ายได้ 3 คน

3. สาชาวิชาการตลาด วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. รับย้ายได้ 14 คน

4. สาขาวิชาการจัดการ วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. และ ปวส. 

5. สาาวิชาการบัญชี วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. และ ปวส. รับย้ายได้ 6 คนเฉพาะวุฒิ ม.6 ปวช.

6. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. รับย้ายได้ 26 คน

7. สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. รับย้ายได้ 8 คน

8. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตรวจสอบรายชื่อ รหัสนักศึกษาและรหัสกลุ่ม คลิก

ให้นักศึกษาเข้าระบบ ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560  username ใช้ รหัสนักศึกษา  password ใช้ เลขบัตรประชาชน  กรอกประวัตินักศึกษาให้ครบ พิมพ์ใบรายงานตัว แล้วลงทะเบียนในระบบพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงินธนาคารที่กำหนด นำใบรายงานตัวและใบเสร็จชำระเงินมาในวันรายงานตัวด้วยพร้อมเอกสารแจ้งตามประกาศ

หมายเหตุ สำหรับผู้ไม่มีรายชื่อ สามารถมาติดต่อขอย้ายสาขาวิชาไปในสาขาวิชาที่เปิดได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลด้วยตนเอง นำบัตรสมัครพร้อมใบเสร็จมาด้วย  ภายในวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น หรือถ้าผู้ใดไม่ย้ายให้เก็บใบเสร็จและบัตรสมัครมาใช้ในภาคเรียนถัดไป

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 ตุลาคม 2560 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฎิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดตามนี้เลย คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560

ตรวจสอบคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560

คลิกที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศยกเลิกปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2559

คลิกดูประกาศพร้อมปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบตรวจสอบหนี้สิน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

เมื่อ: 11 ก.ย. 2560 09:21:15 น. ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

เข้าใช้งานระบบ
  • ❱ หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • ❱ สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • ❱ หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ☎ ติดต่อ โทร. (038)53511-6, (038)81027-4
 เดือน พฤศจิกายน 2560
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
23
24
25
26
27
28
29
30
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
กิจกรรมในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...