หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบปฎิทินกิจกรรม ภาวะการมีงานทำ (job.rru)

ประกาศ

รับสมัครนักศึกษา เพิ่มเติม(รอบ 2) สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » คลิก «

ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
ทุกคณะ สาขา 1 และ สาขา 2
ดูรายชื่อ » คลิก «

ประกาศ
นักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
ขอให้มารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 8.00-12.00 น.
ณ. ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ » ดูรายละเอียด «
ข่าวประชาสัมพันธ์
จบ 23 มีนาคม 2560

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2560 สามารถเข้ากรอกภาวะการมีงานทำได้เลย รับปริญญาปี 2560 นี้ และรับเอกสารวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

กรอกข้อมูลก่อนการรายงานตัวบัณฑิต คลิกเลย

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 9 มี.ค. 2560 ให้มาติดต่อรับเอกสารการสำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป 

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อจบ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559

คณะครุศาสตร์ คลิก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก

คณะวิทยาการจัดการ คลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และ 19 มกราคม 2560 รับเอกสารจบวันที่ 31 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ไม่เกิน 6 เดือน 

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ

จบ 29 ธันวาคม 2559 คลิกเลย

จบ 19 มกราคม 2560 คลิกเลย

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ 2/2559

ปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559 คลิกเลย

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2559 คลิก

แจ้งเปลี่ยนตาราง

นักศึกษากลุ่ม 5600316102 วิชาภาษอังกฤษทั่วไป 2 จาก ศ 5-7 ห้อง 8306 ย้ายเป็น ฤ 5-7 ห้อง 2233

และ วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป 3 จาก ศ 8-10 ห้อง 8306 ย้ายเป็น ฤ 8-10 ห้อง 2233 

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบตรวจสอบหนี้สิน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 คลิก

เมื่อ: 10 ก.ย. 2559 09:40:01 น. ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

เข้าใช้งานระบบ
  • ❱ หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • ❱ สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • ❱ หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน มีนาคม 2560
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
กิจกรรมในวันที่ 30 มีนาคม 2560
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...