หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบปฎิทินกิจกรรม ภาวะการมีงานทำ (job.rru) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
สมัครตั้งแต่บัดนี้ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » คลิก «
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบอีกครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560

คลิกที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่2/2560

รายละเอียดคลิกเลย 

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบตรวจสอบหนี้สิน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2560 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศยกเลิกปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2559

คลิกดูประกาศพร้อมปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ

คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560

คลิกเลย

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560

ปฏิทินภาคปกติ 1/2560 คลิกเลย

เมื่อ: 4 ธ.ค. 2560 11:36:59 น. ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

เข้าใช้งานระบบ
  • ❱ หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • ❱ สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • ❱ หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน กันยายน 2560
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
กิจกรรมในวันที่ 22 กันยายน 2560
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...