รับสมัครเข้าศึกษา 📃หลักสูตร 📝แบบฟอร์มคำร้อง 📅ปฏิทินวิชาการ 👨‍🎓 ตรวจสอบคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ 5
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดอ่านก่อนสมัคร คลิกสมัครเรียน คลิก

...
 
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับนักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.สิ่งที่ต้องเตรียม ...

 
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดทำการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร
1.ปากกา
 
เอกสารที่ใช้รับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. บัตรประชาชน2. ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต (ถ้าทำหายใช้ใบรับรองคุณวุฒิแทนได้)3. หากให้บุคคลอื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบมาด้วย

...