รับสมัครเข้าศึกษา 📃หลักสูตร 📝แบบฟอร์มคำร้อง 📅ปฏิทินวิชาการ 👨‍🎓 ตรวจสอบคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 6
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อเลือกที่คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะครุศาสตร์ 
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 7
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียด อ่านก่อนสมัครเรียน คลิกสมัครเรียน คลิก

...
 
การรับสมัครภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2565 และ 3/2565
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สาขาวิชาที่เปิด ตรวจสอบรายชื่อเลือกที่สาขาวิชา1. วิศวกรรมไฟฟ้า2. รัฐศาสตร์ 

ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณ ...

 
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่2 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร

 
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร1.บัตรประจำตัวประชาชน / บัต ...

 
ประกาศรับเอกสารการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเ ...