หน้าแรก 👨‍🎓รับสมัครเข้าศึกษา 📃หลักสูตร 📝คำร้องต่างๆ 💼ภาวะการมีงานทำ (job) 📅ปฏิทินวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 27 มกราคม 2564 รับเอกสารจบได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

...
 
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียด คลิกเลย

...
 
ประกาศ การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ  ภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเรียนไม่เพียงพอที่จะเปิดเรียนได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนการเปิดเรียนเป็นภาคเรียนที่ 3/2563 ประมาณเดือนมีนาคม 2564 โดยผู้ที่สมัครเรียนไว้ยังคงสิทธิ์ในสาขา ...

 
ปฏิทินวิชาการและตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินภาคปกติ คลิก    ตารางเรียนภาคปกติ คลิก 

รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 27 พ.ค. 2563)ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และทางระบบออนไลน์ (ไม่ต้องมารับด้วยตนเอง)  ระบบและขั้นตอนดังนี้    

ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียด คลิก

...
 
ประกาศ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกสาขาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 26 มี.ค. 2563)
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ให้ติดต่อขอรับเอกสารทางระบบออนไลน์ (ไม่ต้องมารับด้วยตนเอง) ระบบและขั้นตอนดังนี้  https://rruwelearn.com/forms/ตรวจสอบรายชื่อ คลิก< ...

 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ประกาศพ้นสภาพระดับบัณฑิตศึกษา
โดย: บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดคลิก

...
 
รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

รับเอกสารจบ
โดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

นักศึกษารหัสตั้งแต่ 60 เป็นต้นไป โปรดอ่าน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิก

...
 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์