ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 24 เม.ย. 2564
ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ►► คลิกที่นี่ ◄◄🎫 ประกาศ
นักศึกษาภาคพิเศษ ขอให้มาติดต่อทำบัตรนักศึกษา
ที่ธนาคารกรุงไทยสาขา ม.ราชภัฏราชนครินทร์
ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
พร้อมไฟล์รูปถ่าย สอบถามเพิ่มเติม ☎️ 038-511535
*สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวทุกชั้นปี


🎓 ลงทะเบียนรับเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์
⚠️ สำหรับผู้มีรายชื่ออนุมัติจบ
รอบวันที่ 23 ธ.ค. 2563 - เท่านั้น! คลิก
🌹🌹🌹🌹🌹

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564

►► คลิกที่นี่ ◄◄📢 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ รอบที่ 1
►► คลิกที่นี่ ◄◄


ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเอกสารจบ

ผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 21 เมษายน 2564

การรับเอกสารจบการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ช่วงเวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น.

1.การศึกษาปฐมวัย

2.การสอนภาษาไทย

3.การสอนภาษาอังกฤษ

4.การสอนสังคมศึกษา

ช่วงเวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น.

1.คณิตศาสตร์

2.การสอนภาษาจีน

3.การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

4.คอมพิวเตอร์ศึกษา

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมา

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน /บัตรนักศึกษา

3.สำเนาใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวาชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563

ปฏิทินวิชาการ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รับเอกสารจบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 27 มกราคม 2564 รับเอกสารจบได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563

รายละเอียด คลิกเลย ขยายวันรับสมัครเพิ่ม

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ  ภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเรียนไม่เพียงพอที่จะเปิดเรียนได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนการเปิดเรียนเป็นภาคเรียนที่ 3/2563 ประมาณเดือนมีนาคม 2564 โดยผู้ที่สมัครเรียนไว้ยังคงสิทธิ์ในสาขาวิชาเดิมหรือย้ายสาขาวิชาโดยไม่ต้องสมัครใหม่ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://reg.rru.ac.th หรือโทร 038-535116 หรือ 038-500000 ต่อ 6420 

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการและตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ปฏิทินภาคปกติ คลิก

    ตารางเรียนภาคปกติ คลิก

ปฏิทินภาคพิเศษ คลิก

    ตารางเรียนภาคพิเศษ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน

🔎 ตรวจสอบสถานะหนี้สิน(สำหรับเจ้าหน้าที่)

⏱ กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน พฤษภาคม 2564
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06