ข่าวประชาสัมพันธ์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

3.หากให้บุคคลอื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2566

รายละเอียดอ่านก่อนสมัคร คลิก

สมัครเรียน คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การรับสมัครภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2566

เนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดทำการเรียนการสอน  ทางมหาวิยาลัยจึงขยายการรับสมัครออกไปในภาคเรียนที่ 3/2566 ผู้สมัครในเทอม 2/2566 ดูประกาศรับของเทอม 3/2566 ต่อไป

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบ 1

รายละเอียดอ่านก่อนสมัคร คลิก

สมัครเรียน คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

ตารางเรียนภาคปกติ คลิก

ตารางเรียนภาคพิเศษ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การยื่นคำร้องขอรับปริญญาย้อนหลัง

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา และมีความประสงค์ที่จะเข้ารับย้อนหลังในปี 2567 ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอรับปริญญาย้อนหลังได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนและประมวลผล ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่านั้น ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการ

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารที่ใช้รับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับ

1. บัตรประชาชน

2. ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต (ถ้าทำหายใช้ใบรับรองคุณวุฒิแทนได้)

3. หากให้บุคคลอื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบมาด้วย

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2566 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.ในวันที่มหาวิทยาลัยฯเปิดทำการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

3.หากให้บุคคลอื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรของผู้มอบและผู้รับมอบ

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการยกเว้นรายวิชา

แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่เข้ารับการศึกษาปีการศึกษา 2566 ที่ยื่นคำร้องขอยกเว้นรายวิชาให้มาติดต่อขอรับทราบผลการยกเว้นรายวิชา ที่งานทะเบียนและประมวลผล(ในเมือง) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานคลัง(ในเมือง) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2566 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.ในวันที่มหาวิทยาลัยฯเปิดทำการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร

1.ปากกา

2.บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

3.หากให้บุคคลอื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรของผู้มอบและผู้รับมอบ

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน

กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน ธันวาคม 2566
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07