ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบหนี้สินเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์

ให้นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (rruwelearn.com/services) ตรวจสอบสถานะในไฟล์รายงานสถานะ -> http://bit.ly/ตรวจสอบจบ164 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค. 2564) โดยให้ผู้ที่รายชื่อมีไฮไลท์สีแดง รีบติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว สำหรับผู้ที่รายชื่อมีไฮไลท์สีเขียว สามารถดำเนินการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม 1,300 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุใน "คำแนะนำขั้นตอน" ยกเว้น นักศึกษา ป.บัณฑิต ให้ติดต่อหน่วยงานคลัง เพื่อขอรับเงินคืนค่าประกันจำนวน 100 บาท และ ผู้ดำเนินการด้วยตนเองเสร็จสิ้นแล้ว

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1


-> รายละเอียดการสมัคร คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2564

ภาคปกติ คลิก

 

ภาคพิเศษ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2564

 

อ่านรายละเอียดก่อนสมัคร คลิก

 

สมัคร คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 มิถุนายน 2564 รับเอกสารจบได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ -> คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับใหม่

ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 คลิก

 

ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564

คณะวิทยาการจัดการ  รอการอัพเดท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รอการอัพเดท

คณะครุศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจง การคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลงทะเบียนขอสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบหนี้สิน ภาคเรียนที่ 1/2564

ลงทะเบียนขอสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบหนี้สิน สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 

ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30  ก.ย. 2564 ลงทะเบียนได้ที่ -> https://rruwelearn.com/services

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

 

* สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านแบบฟอร์มเดิมและยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ทำการติดหน่วยงานคลังตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มเดิม -> http://bit.ly/rru-academic-forms เพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมและจัดส่งหลักฐานทางช่องทางที่กำหนด 

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อมูลติดต่อสื่อสารรายคณะ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภาคพิเศษ รับคำร้องยกเว้นวิชาเรียน

นักศึกษาภาคพิเศษ เข้าภาคเรียนที่ 3/2563 ที่ส่งคำร้องขอยกเว้นวิชาเรียน สามารถมารับใบยกเว้นวิชาเรียนพร้อมชำระเงินได้ ที่งานทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การเรียนการสอน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำรวจปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงดำเนินการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์

โดย ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป โดยเข้าทำแบบสำรวจได้ที่ http://bit.ly/rru-online-learning-survey

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>


📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน

🔎 ตรวจสอบสถานะหนี้สิน(สำหรับเจ้าหน้าที่)

⏱ กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน ตุลาคม 2564
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07