หน้าแรก ✎ ระบบรับสมัคร หลักสูตร ▤ คำร้องต่างๆ ₪ ภาวะการมีงานทำ (job) ▦ ปฏิทินวิชาการ ❁ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563

รายละเอียด คลิกเลย

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ  ภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเรียนไม่เพียงพอที่จะเปิดเรียนได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนการเปิดเรียนเป็นภาคเรียนที่ 3/2563 ประมาณเดือนมีนาคม 2564 โดยผู้ที่สมัครเรียนไว้ยังคงสิทธิ์ในสาขาวิชาเดิมหรือย้ายสาขาวิชาโดยไม่ต้องสมัครใหม่ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://reg.rru.ac.th หรือโทร 038-535116 หรือ 038-500000 ต่อ 6420 

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการและตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ปฏิทินภาคปกติ คลิก

    ตารางเรียนภาคปกติ คลิก

ปฏิทินภาคพิเศษ คลิก

    ตารางเรียนภาคพิเศษ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แจ้งส่งเอกสารเพิ่มเติมด่วน

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำเอกสารที่แจ้งส่งโดยด่่วน ภาคปกติ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และ ภาคพิเศษ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อภาคปกติ คลิก

ตรวจสอบรายชื่อภาคพิเศษ เข้าเทอม 1/2563 คลิก

ตรวจสอบรายชื่อภาคพิเศษ เข้าเทอม 3/2562 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่1/2563 คลิก

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

ประกาศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 27 พ.ค. 2563)

ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และทางระบบออนไลน์ (ไม่ต้องมารับด้วยตนเอง)  ระบบและขั้นตอนดังนี้  https://rruwelearn.com/forms/ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสารกรณีเดินทางมารับด้วยตนเอง

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน พฤศจิกายน 2563
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
26
27
28
29
30
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13