ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับเอกสารการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีวันสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร

1.ใบเสร็จสีเขียวขึ้นทะเบียนการสำเร็จการศึกษาที่ประทับตราว่าอย่าทำสูญหาย

2.บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

3.หากให้บุคคลอื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรของผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมกับใบเสร็จสีเขียว

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 2

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

หมายเหตุ   ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งรอบ 1 และรอบ 2 ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 16 พ.ย. 65 ถึง 2 ธ.ค. 65 หากไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์

คู่มือการกรอกประวัติเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน คลิกที่นี่

การรายงานตัวนักศึกษาให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง reg.rru.ac.th หรือ admission.rru.ac.th

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัครนักศึกษา รอบทุนการศึกษา (โครงการ Star of the Future)

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 3 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดการรับสมัคร 

สมัครเรียน

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การชำระเงินค่าลงทะเบียน ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1(โควตา)

ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1(โควตา) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษจิการยน 2565 - 2 ธันวาคม 2565  คู่มือการกรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวและใบชำระเงิน คลิกที่นี่

หมายเหตุ  ผู้ที่ไม่ชำระเงินเงินตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์

การรายงานตัวนักศึกษาให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง reg.rru.ac.th หรือ admission.rru.ac.th

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3/2565

รายละเอียดก่อนสมัคร คลิก

สมัครเรียน คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565

ตรวจสอบตารางเรียน คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เรื่องการรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2565

เนื่องด้วยการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวนรับไม่เต็มจำนวน ทางมหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาการรับสมัครออกไป  ซึ่งจะประกาศรับภาคเรียนที่ 3/2565 เดือนพฤศจิกายน ให้นักศึกษาที่สมัครในภาคเรียนที่ 2/2565 ดูประกาศของภาคเรียนที่ 3/2565 และจะประกาศรายชื่อพร้อมกับรอบรับสมัครภาคเรียนที่ 3/2565 ต่อไป ให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>


📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน

⏱ กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน ธันวาคม 2565
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08