ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลงทะเบียนรับเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 ก.ค. 2564

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

อ่านรายละเอียดก่อนสมัคร คลิก

 

สมัคร คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 มิถุนายน 2564 รับเอกสารจบได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ -> คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับใหม่

ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 คลิก

 

ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำรวจปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงดำเนินการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์

โดย ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป โดยเข้าทำแบบสำรวจได้ที่ http://bit.ly/rru-online-learning-survey

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินวิาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 ตลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์

ข้อมูลโดย: กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาใหม่

ข้อมูลโดย: กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดคลิก

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563

ปฏิทินวิชาการ คลิก

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รับเอกสารจบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

ข้อมูลโดย: สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับเอกสารจบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิน  คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 1300 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>


📖 ลงชื่อเข้าใช้งาน

🔎 ตรวจสอบสถานะหนี้สิน(สำหรับเจ้าหน้าที่)

⏱ กระบวนการและขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา คลิก
  • 🗝️ สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
  • 👥 สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
  • 💬 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • 📞 ติดต่อ โทร. (038)535116, (038)810301
 เดือน สิงหาคม 2564
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12